Petak, 15. Oktobar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Utorak, 20.07.2021.

Rok za prijavu: Utorak, 21.09.2021.

Izvor: Udruženje Obrazovanje gradi BiH

Nivo obrazovanja: Srednje obrazovanje
I ciklus (Bachelor)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruženje "Obrazovanje gradi BiH"Adresa:Dobojska broj 4, 71 000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon:+387 (0)33 71 05 80Fax:+387 (0)33 71 05 81Email:[email protected]URL:www.ogbh.com.ba

Konkurs Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u šk./ak. 2021/22. godini

Konkurs je istekao!

Na osnovu člana 20. Statuta i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija, zamjenik  izvršnog direktora Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, r a s p i s u j e
 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, učenicima srednjih škola i studentima sa invaliditetom, talentovanim i socijalno ugroženim učenicima srednjih škola i studentima  u školskoj/akademskoj  2021/2022. godini
(u daljem tekstu-korisnici)


Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da ima mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da redovno pohađa srednju školu/fakultet na teritoriji Bosne i Hercegovine
 • da za školovanje ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu
 • da ne obnavlja razred ili godinu
 • da učestvuje u prikupljanju sredstava za sopstveno i stipendiranje drugih korisnika prodajom publikacija  Udruženja „Obrazovanje gradi BiH“ za 2022. godinu
 • da u školskoj 2021/2022. godini ostvari najmanje 40 sati volonterskog rada u Udruženju „Obrazovanje gradi BiH“, odnosno mjestu prebivališta van Kantona Sarajevo.

Stipendije se dodjeljuju za period od deset mjeseci u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini.
Stipendija za učenike srednjih škola iznosi 80 KM mjesečno.
Stipendija za studente iznosi 100 KM mjesečno.

Kandidati su obavezni  priložiti sljedeće dokumente:

 • Prijava na konkurs (Prilog 1);
 • Uvjerenje o upisu u srednju školu/fakultet u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini (original);
 • Dokaz o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini:
  - za učenike srednjih škola svjedočanstvo o završenom
    razredu u školskoj 2020/2021. godini (ovjerena kopija);
  - za studente prve godine studija – svjedočanstvo o završenom
    4. razredu srednje škole u školskoj 2020/2021. godini (ovjerena kopija);
  - za studente druge i narednih godina studija – uvjerenje o
    položenim ispitima u akademskoj 2020/2021. godini;
 • Prijava prebivališta (CIPS – ne starija od 30 dana);
 • Kućna lista (ovjerena u općini);
 • Dokaz o redovnom školovanju ostale djece iz porodice kandidata -  uvjerenje/potvrda od  škole, odnosno fakulteta  za svako dijete (kopija ili original);
 • Izjava o saglasnosti kandidata za javnu objavu rezultata konkursa (Prilog 2 – ovjeriti u općini);
 • Izjava da kandidat ne prima stipendiju ili novčanu naknadu po drugom osnovu (Prilog 3 – ovjeriti u općini);
 • Za zaposlene roditelje/staratelje platnu listu ili potvrdu od poslodavca o visini primanja (original);
 • Za nezaposlene roditelje/staratelje potvrdu od Zavoda za zapošljavanje (original);
 • Za roditelje/staratelje penzionere ček od posljednje starosne, invalidske ili porodične penzije (ovjerena kopija);
 • Za kandidate bez jednog ili oba roditelja (preminulih u periodu 1992-1995.) - dokaz o smrti (umrli list) - ovjerena kopija;
 • Dokaz o stepenu invalidnosti kandidata – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija) – kategorija B;
 • Za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrana majka/otac – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija);
 • Za kandidate pod starateljstvom – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija);
 • Dokaz o stepenu invalidnosti roditelja/staratelja - rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa (ovjerena kopija) – kategorija A;
 • Dokaz o statusu člana porodice šehida/poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata – rješenje ili uvjerenje nadležne općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu (ovjerena kopija) – kategorija A.

Kandidati u kategoriji talentovana djeca i mladi, pored prethodno navedenih dokumenata obavezni su priložiti i sljedeće:

 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na federalnom i državnom nivou u kategorijama društvenih, tehničkih i predmeta muzička kultura, uz preporuku školske ustanove i/ili Prosvjetno-pedagoškog zavoda;
 • Dokaz o nadarenosti za pisanje poezije i proze, uz preporuku Društva pisaca BiH;
 • Dokaz o osvojenom prvom mjestu na sportskim državnim i međudržavnim takmičenjima, uz preporuku sportskih klubova ili saveza BiH.

Konkurs, nakon objavljivanja na društvenim mrežama i web stranici Udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ ostaje otvoren:

 • za učenike srednjih škola do 20.09.2021. godine
 • za studente do 11.10.2021. godine.

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija korisnicima, do 31.10.2021. godine.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo putem pošte na adresu:

Udruženje „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“, Dobojska 4, 71000 Sarajevo, s naznakom „Prijava na konkurs“ i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

A (student iz porodice ratnih vojnih invalida, šehida/poginulih boraca, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata)

B (učenik/student - osoba sa invaliditetom)

C (talentovani učenik/student)

D (učenik/student u stanju socijalne potrebe)

Prednost prilikom dodjele stipendije za studente prve godine studija ostvarit će kandidati koji ovjerenom kopijom svjedočanstava dokazuju odličan uspjeh za sve školske godine tokom školovanja u srednjim školama.

Prednost prilikom dodjele stipendije, također, će imati kandidati koji su u školskoj 2020/2021. godini ispunili obavezu volonterskog rada.

Kao datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima datum sa otiska pečata pošte.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i biće vraćene na adresu aplikanta.

Obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj  2021/2022. godini nalazi se  u prilogu konkursa.

KONKURSI

Rok za prijavu: 26.10.2021. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za šk. 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 26.10.2021. // Konkurs je otvoren još 11 dana.

Konkurs Grada Srebrenik za dodjelu kredita redovnim studentima u ak. 2021/22. godini

Rok za prijavu: 15.11.2021. // Konkurs je otvoren još 1 mjesec, 1 dan.

Konkurs Islamske zajednice u BiH za dodjelu stipendija u šk./ak. 2021/22. godini iz Fonda Bejtu-l-mal