Ponedjeljak, 05. Decembar 2022.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Ponedjeljak, 03.10.2022.

Rok za prijavu: Ponedjeljak, 17.10.2022.

Izvor: Zaklada „don Vinko Radić“

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Zaklada "Don Vinko Radić"Adresa:Školska 1, 72270 Travnik, Bosna i HercegovinaEmail:[email protected]URL:https://zakladadonvinkoradic.com/

Konkurs Zaklade „don Vinko Radić“ za dodjelu stipendija za školsku 2022/23. godinu

Konkurs je istekao!

 
Na temelju članka 11. Pravilnika Zaklade o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore stipendistima Zaklade „don Vinko Radić“, na temelju odluke Upravnog odbora Zaklade, predsjednik Zaklade raspisuje


KONKURS
za dodjelu stipendija za školsku godinu 2022. / 2023. 

 
 
Pozivaju se kandidati za prijavu na natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u skladu s općim uvjetima ovog natječaja.

1. Opći uvjeti

Pravo na stipendiju mogu ostvariti kandidati koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
 • učenici srednjih škola u domskom ili privatnom smještaju u Bosni i Hercegovini
 • redoviti studenti preddiplomskih i diplomskih studija upisani na nekom od sveučilišta u Bosni i Hercegovini i inozemstvu
 • koji su državljani Bosne i Hercegovine i da u trenutku prijave ne ponavljaju godinu.

Visina stipendije iznosi 2000 KM i ista se dodjeljuje za školsku godinu 2022./2023.

2. Dokumenatacija

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • vlastoručno potpisanu zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom i fotografijom;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku godinu 2023./2023., izdano od škole/fakulteta sa naznakom da aplikant prvi put upisuje razred/godinu fakulteta;  
 • potvrda o prosjeku ocjena (potvrda škole/fakulteta o prosjeku ili ovjerena preslika indeksa ili preslika svjedodžbi);
 • ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
 • potvrda o visini posljednjih triju plaća od poslodavca, odnosno posljednjih triju mirovina za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (ili preslika izrezaka o plaći ili mirovini);
 • potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava);
 • potvrda o redovitom školovanju (srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva;
 • dokaz da je aplikant dijete samohranog roditelja – uvjerenje općinskog centra za socijalni rad, ovjerena preslika odluke odluka nadležnog suda o povjeravanju na uzdržavanje ili ovjerena izjava samohranog roditelja;
 • dokaz da je aplikant dijete bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih);
 • potvrda o osvojenim nagradama, realiziranim društveno korisnim projektima, dodatnim školovanjima na županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini,;
 • preporuka župnika/imama/pravoslavnog svećenika;
 • ovjerena izjava o neprimanju druge stipendije.

3. Prijava na natječaj

Natječaj je otvoren do 17. listopada 2022. 
 
Prijavu na natječaj je potrebno ispuniti i poslati na službeni e-mail Zaklade [email protected], a originalne dokumente donijeti osobno ili slati preporučenom poštom na adresu: Zaklada „don Vinko Radić“, Školska 1, 72270 Travnik, s naznakom „Natječaj za stipendije“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

4. Stipendisti Zaklade

Studenti i učenici koji su ostvarili stipendiju u prošloj akademskoj/školskoj 2021./2022. godini, a nalaze se na popisu stipendista, dužni su samo dostaviti potvrdu o upisu u tekuću akademsku/školsku godinu 2022./2023
 
Travnik, 03. listopada 2022.

Josip Dedić,
predsjednik Zaklade

KONKURSI

Rok za prijavu: 25.12.2022. // Konkurs je otvoren još 20 dana.

Konkurs Grada Zvornik za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2022/23. godini

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za dvojni doktorat 2023.-2026.

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni poziv Francuske vlade za dodjelu stipendija za postdiplomski studij za ak. 2023/24. godinu

Rok za prijavu: 23.12.2022. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Konkurs Općine Vogošća za stipendiranje učenika i studenata u akademskoj 2022/23. godini