Subota, 27. Novembar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Objavljeno: Srijeda, 06.10.2021.

Rok za prijavu: Nedjelja, 31.10.2021.

Izvor: Udruga Hrvata BiH Prsten

Nivo obrazovanja: I ciklus (Bachelor)
II ciklus (Master)

Država:

Podjeli ili Preuzmi:            

Stipenditor: Naziv:Udruga Hrvata BiH PrstenAdresa:Ulica grada Vukovara 235, 10 000 Zagreb, HrvatskaTelefon:+385 1 6133 788Fax:+385 1 6133 797Email:[email protected]URL:www.udruga-prsten.hr

Natječaj Udruge Hrvata BiH Prsten za dodjelu 11 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku 2021/22. godinu

Konkurs je istekao!

Udruga Hrvata BiH Prsten (u daljnjem tekstu: UHBH Prsten) putem Zaklade Prsten aktivno skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i nisu primatelji stipendije iz drugih izvora.

U skladu s navedenim Upravni odbor Zaklade Prsten temeljem Odluke od 04. listopada 2021. godine raspisuje


NATJEČAJ
za dodjelu 11 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i
Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u
Republici Hrvatskoj za akademsku 2021/2022. godinu


1. Visina stipendije za studente iznosi 1.000,00 kn mjesečno

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete natječaja:

 • da su upisani kao redoviti studenti u više godine studija (studenti prve godine ne mogu ostvariti pravo na stipendiju),
 • da nisu ponavljali godinu,
 • da nisu stariji od 26 godina te
 • da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.


3. Kandidati se biraju tako da se vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u godini studija kao i tijekom cjelokupnog studiranja i druga postignuća tijekom studija.

Povjerenstvo za odabir stipendista zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u UHBH Prsten. Povjerenstvo će ocijeniti kvalitete kandidata, njegove kompetencije, opću naobrazbu te sklonosti timskom radu i specifične vještine i kompetencije koje su direktno ili indirektno vezane za perspektivan mladi kadar. Također će se uzeti u obzir i socijalni moment, odnosno materijalni status svakog kandidata, kao i njegova dosadašnja aktivnost u UHBH Prsten, a svi predani dokumenti biti će detaljno provjeravani. Povjerenstvo kao natječajni uvjet utvrđuje aktivnost rada kandidata u Udruzi, kao i u humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira.

4. Rok za prijave na natječaj je 31. listopada 2021. godine.

Uz  PRIJAVNI OBRAZACOBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA i PRIVOLU  prilažu se sljedeći dokumenti:

 • životopis
 • pismo motivacije
 • rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
 • potvrda o prebivalištu
 • potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2021./2022. godini (zimskom semestru)
 • ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2020./2021. godini
 • ovjeren prijepis svih ocjena tijekom studiranja
 • izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi)
 • potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka u 2020. godini za sve članove kućanstva
 • potvrda o ukupnim primanjima za sve članove kućanstva od poslodavca ili mirovini u 2020. godini ili potvrda nadležnog ureda za zapošljavanje ili drugog tijela da nisu bili zaposleni u 2021. godini
 • kandidat je dužan priložiti i druge dokaze o postignućima tijekom studija, znanstveno-stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima.

Prijavu s dokumentima slati isključivo poštom preporučeno na adresu:


ZAKLADA PRSTEN
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Gajeva 2
10 000 Zagreb


5. Rezultati natječaja i imena i prezimena stipendista bit će javno objavljeni najkasnije do 30. studenog  2021. godine na web-stranici UHBH Prsten.

6. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se šalje preporučeno na adresu Zaklade.

7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

8. Upravni odbor Zaklade Prsten može nakon tri mjeseca stipendiranja, vrednovati aktivnosti stipendista u radu UHBH Prsten.

Upravni odbor Zaklade ima pravo raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko stipendist ne sudjeluje aktivno u radu UHBH Prsten i humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira ili se naknadnom provjerom predanih dokumenata ustanove određene neusklađenosti i/ili netočnosti.

KONKURSI

Rok za prijavu: 15.12.2021. // Konkurs je otvoren još 18 dana.

Javni konkurs za dodjelu stipendija Opštine Kostajnica za školsku i akademsku 2021/22. godinu

Rok za prijavu: 06.12.2021. // Konkurs je otvoren još 9 dana.

Konkurs Općine Travnik za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021/22. godini