Srijeda, 31. Maj 2023.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Kako se pripremiti za SAT testove?

Četvrtak, 12.07.2012. // Izvor: Stipendije.ba // Stranica

Pripremio: Denis Božić

Jedna slika o SAT testovima (ovo se većinom odnosi na SAT Reasoning Testove) je da se za ovaj test mora mnogo učiti i pripremati. To je istina, međutim postoji pravi način na koji se treba spremati za ove testove i postoji mnogo trikova koji Vam mogu pomoći da ostvarite super rezultat. Da biste znali koji su to trikovi, trebate znati pravu pozadinu SAT Reasoning Testa jer u njoj leži način kako ostvariti dobar rezultat.

Prije 2005. godine, SAT Reasoning Test je sadržavao samo verbalni dio (što je danas poznato kao Critical Reading) i matematiku - današnje Writing sekcije nije bilo. Ovo je veoma važan podatak, zato što verbalni i matematički dio SAT-a ponekad mogu podsjećati na određene testove inteligencije.

Kada se budete pripremali za SAT, vidjet ćete da SAT skoro nikako ne testira ono što ste učili u srednjoj školi, nego postavlja probleme koje morate znati riješiti u tom određenom trenutku. Tekstove na Critical Reading sekciji vjerovatno nikada niste vidjeli, a neki matematički problemi će više izgledati kao logički i prostorni/vizualni problemi. Upravo zbog ovoga jako puno univerziteta smatra SAT 1 važnijim od ostalih testova jer testira Vašu mogućnost da se "adaptirate" novoj situaciji i problemima koje niste do sada vidjeli. Međutim, Writing sekcija je bila uvedena 2005. godine i jedina razlika od ostale dvije sekcije je što ovaj dio SAT-a stvarno možete naučiti i shvatiti kako da zaobiđete zamke i probleme koji se budu našli na SAT-u. 

Glavni savjet za pripremu SAT-ova je: Radite što je moguće više službenih testova za vježbanje. Definitivno pročitajte knjige koje objašnjavaju kako pristupiti SAT testovima, ali morate raditi Practice Testove kako biste osjetili što znači biti stavljen pred probleme koje nikada niste vidjeli. Ovo se naročito odnosi na Writing sekciju.

Za svaku sekciju postoje tehnike koje će Vam pomoći da ostvarite odličan rezultat na SATu, a to su:

  1. Critical Reading: tehnika eliminacije i samostalnog odgovora,
  2. Math: vježba i tehnika eliminacije,
  3. Writing: vježba preko Practice Testova.

CRITICAL READING

Ova sekcija će od Vas zahtijevati dvije stvari: da razumijete napredniji vokabular i da znate pročitati tekst na analitički način.

Za pripremu vokabulara morate učiti nove riječi i morate naučiti kako ih primjenjivati u rečenicima - ako budete učili samo značenje riječi, velike su šanse da ćete ih zaboraviti. Budući da je SAT Multiple Choice Test, pred Vama će biti odgovori, što znači da je na papiru pred Vama uvijek pravi odgovor, samo ga morate znati pronaći. To ćete uraditi pomoću tehnike eliminacije. Međutim, prije nego što krenete koristiti tu tehniku, morate primijeniti tehniku samostalnog odgovora.

Šta to znači?
To znači - kada pogledate pitanje, nemojte gledati odgovore koji su ponuđeni jer je SAT napravljen da Vas navede na pogrešan odgovor. Umjesto toga, možete pokriti rukom ponuđene odgovore i razmisliti koji biste Vi odgovor dali. Ako se radi o popunjavaju rečenice (gdje morate znati vokabular), zapitajte se koje biste Vi riječi stavili u prazna polja i tek kad ste sigurni koje riječi trebaju stajati u praznim poljima, krenite na eliminaciju pogrešnih odgovora. Čim vidite riječi koje imaju suprotno značenje od onih riječi koje ste Vi izabrali, prekrižite ih. 

Isto tako, kada budete čitali tekstove u ovoj sekciji, nikada nemojte pogledati ponuđene odgovore dok sami ne shvatite kako bi Vaš odgovor trebao izgledati. Neki ljudi vole da pročitaju kompletan tekst i tek onda odgovaraju na pitanje, međutim tehnika koja je mnogo naprednija je da odmah pogledate i nađete ona pitanja koja vas upućuju na broj retka u određenom tekstu - na primjer, neko pitanje Vas može nešto upitati i usmjeriti na "Line 43" u Tekstu 1. Ovo je veoma korisno jer odmah znate da se odgovor krije u tom dijelu teksta i da ne morate gubiti vrijeme koje bi otišlo u traženju odgovora ako ste pročitali kompletan tekst i tek onda krenuli na pitanja. Kada pronađete dio teksta koji upućuje na pitanje, prekrijte rukom ponuđene odgovore i zapitajte kako bi Vaš odgovor izgledao na to pitanje. Kad ste sigurni u svoj odgovor, automatski eliminišite odgovore koji su potpuno drugačiji od Vašeg odgovora. 

Za ovu sekciju je važno upamtiti proces preko kojeg ćete doći do pravog odgovora:

  1. Kada pročitate pitanje, nemojte gledati u ponuđene odgovore. Zapitajte kako bi Vaš odgovor izgledao (ovo se odnosi na Passage Reading) ili koje biste Vi riječi stavili da upotpunite rečenicu (ovo se odnosi na Sentence Completion/Vocabulary).
  2. Kada budete imali ideju kako bi Vaš odgovor trebao izgledati, nemojte tražiti tačan odgovor nego tražite pogrešne odgovore koje možete eliminisati! Ovim načinom nećete upasti u zamku SAT-a i pred Vama će ostati sigurno tačan odgovor. Ako budete ostali na dvije opcije koje podjednako izgledaju tačno, pogađajte. SAT ne daje negativne bodove, zato nema smisla išta ostavljati prazno.

Konačno - čitajte tekstove na engleskom i radite puno službenih testova za vježbanje kako biste mogli primijeniti ove tehnike i otkriti koji način Vama najbolje odgovara. Puno je bolje vježbati i pripremati se na službenim testovima za vježbanje nego da samo čitate razne tekstove, a da ne znate kako primijeniti ove tehnike na pravom testu.

MATH

Math sekcija je veoma direktna, zato ćete morati raditi puno Practice Testova i vježbati probleme. SAT obično koristi sličnu vrstu problema na Math sekciji, tako da ćete u ovoj sekciji postati bolji vježbom - što više budete vježbali, shvatit ćete koju vrstu problema oni najčešće koriste i kako ih tačno riješiti. 

Ovdje ćete isto morati primjenjivati tehniku eliminacije i tražiti prvo pogrešne odgovore. Recimo da je pred Vama neki geometrijski lik za kojeg SAT traži da nađete površinu. Ako je ovo neki kompleksni geometrijski lik za kojeg stvarno ne znate izračunati površinu, tražite odgovore koji su vidno pogrešni - u rješenjima će sigurno postojati neki broj koji je vidno prevelik ili premalen i neće postojati baš nikakve šanse da to budu tačni odgovori. 

Uvijek budite svjesni da je tačan odgovor pred Vama, ali SAT uvijek pravi zamke tako što postavljaju primamljive odgovore pred Vama koji su zapravo pogrešni. Ako razmislite prije nego što odgovorite, možete eliminisati pogrešne odgovore i doći do tačnog odgovora. Naravno, uvijek postoje šanse da se ne mognete odlučiti između dva odgovora koja podjednako izgledaju tačno - u ovom slučaju, morate pogađati.

Za ovu sekciju je važno upamtiti:

  1. Vježbajte matematiku, ali ne matematiku koju radite u školi, nego matematiku SATa. Radite puno službenih testova koje je izdao Collegeboard. Uvijek se vratite na pogrešne odgovore i pokušajte razumjeti zašto su pogrešni da ne biste napravili istu grešku.
  2. Procesom eliminacije uvijek možete doći bliže do tačnog odgovora čak i kada nemate nikakve ideje kako riješiti pitanje - zapamtite, SAT će pred Vas staviti primamljive zamke, ali će staviti i vidno pogrešne odgovore.

WRITING

Za ovu sekciju postoji mnogo trikova, međutim svi se baziraju na jednoj činjenici, a to je da ljudi koji prave SAT testove nikada nisu previše kreativni oko Writing sekcije - to jest, uvijek koriste iste zamke i slične primjere, što znači da vas uporna vježba veoma lako može odvesti do savršenog rezultata. Writing sekcija se sastoji od dva dijela: esej i ispravljanje gramatičkih pogrešaka. 

Esej - Prva činjenica u vezi SAT eseja je da su oni potpuno drugačiji od eseja koje ćete pisati na američkim univerzitetima. Dok će američki univerziteti od Vas tražiti da znate oblikovati misao i napisati stilski oblikovan esej, SAT će od Vas tražiti da u 25 minuta napišete strukturiran esej koji i ne mora baš biti kreativan. Struktura je najbitnija na SAT esejima i ona može povećati rezultat.

Da biste ostvarili dobar rezultat na eseju, morate pratiti sljedeće stvari:

  1. Napišite svoj esej na kompletne dvije stranice - iako se ovo čini kao glup savjet, ovo će Vam definitivno pomoći. Istraživanje u 2005. godini koje je proveo Dr. Les Perelman je pokazalo da eseji koji su bili duži su dobili bolje bodove. Ovo ima smisla jer će ocjenjivači potrošiti možda ukupno minutu na Vaš esej i esej koji izgleda duže će definitivno izgledati "pametnije". Dakle, ni pod razno nemojte ostavljati praznog prostora, pišite što je više moguće.
  2. Koristite traženu strukturu: uvod, 3 primjera i zaključak. Iako službene knjige ovo nikada neće reći, dva primjera koristite iz književnosti ili bilo kojeg aspekta nauke, a treći primjer možete uzeti iz vlastitog života. Nikada nemojte sva tri primjera uzeti iz vlastitog života - ovakav način pisanja će Vam definitivno smanjiti bodove. 

Za esej je potrebno znati da se tu ne testira Vaša sposobnost pisanja, nego koliko ste sposobni da odradite ono što kreatori SAT testova traže od Vas: da se prilagodite strukturi i da napišete onakav esej kakav oni hoće. Ovo zvuči glupo, ali ima smisla jer ovo će pokazati univerzitetima da ste u stanju se prilagoditi datom formatu. Jedan interesantan podatak je da ocjenjivači neće ocjenjivati tačnost Vaših podataka - Collegeboard nikada nije naveo u svojim pravilima da se u esejima ocjenjuje tačnost podataka, tako da čak i pogrešni podaci u Vašem eseju neće predstavljati problem (naravno, ukoliko ne izgleda previše lažno i nerealno).

Zapamtite, na SATu eseju je najvažnije odraditi ono što se traži od Vas.  Suhoparan esej koji je konkretan i prati strukturu SAT-ovskog načina pisanja će dobiti bolje bodove od stilski oblikovanog eseja koji je apstraktan i nema strukturu.Obavezno vježbajte pisanje ovakvog eseja u roku od 25 minuta - nakon nekoliko puta ćete postati toliko vješti u pisanju SAT-ovskog eseja u kratkom vremenu.

Ispravljanje gramatičkih grešaka - Ovaj dio Writing sekcije može izgledati komplikovano, ali ukoliko budete radili puno Practice Testova, primjetit ćete da kreatori SATa uvijek koriste iste trikove - iako će rečenice izgledati drugačije, uvijek će se koristiti iste zamke i isti principi ispravljanja grešaka. Zbog toga je jako važno da radite što je moguće više službenih testova za vježbanje i da se uvijek vratite na pogrešne odgovore i da shvatite zašto su bili pogrešni. Na ovoj sekciji je najbitnije da prođete i kroz svoje tačne odgovore jer ćete onda naučiti kako pristupiti svakom pitanju.

Writing sekcija je bila dodata 2005. godine i zbog toga je puno "slabija" u svojoj strukturi od ostale dvije, ali daje dobar znak univerzitetima koliko ste sposobni naučiti nove stvari jer se upravo na ovoj sekciji vidi jeste li naučili iz svojih grešaka.

POSLJEDNJI KOMENTAR

SAT ponekad može izgledati komplikovano, ali je bitno znati da je ovaj test napravljen da bi se testirala Vaša sposobnost snalaženja, a ne znanja. Da biste naučili kako izbjeći zamke koje ovaj test postavlja, morate naučiti primjenjivati ove tehnike i raditi puno Practice Testova. Kada budete radili prve testove, nemojte se ograničavati vremenom, već polako prođite kroz svaku sekciju da biste naučili primjenjivati tehnike i da biste shvatili kako odgovoriti tačno na pitanja na koja ste dali pogrešne odgovore.

Ako primijenite ove tehnike, porast u bodovima je zagarantovan. Sretno.