Ponedjeljak, 20. Septembar 2021.    stipendije.ba/mobile facebook  gplus  twitter  rss   

Studentske stipendije Općine Velika Kladuša za akademsku 2020/21. godinu

Petak, 04.06.2021. // Izvor: Stipendije.ba // Novost

Općina Velika Kladuša objavila je Konkurs za dodjelu 150 stipendija studentima prvog i drugog ciklusa studija po Bolonjskom sistemu, kao i studentima prve do šeste godine po starom sistemu školovanja (zavisno od dužine trajanja studija) za akademsku 2020/21. godinu.
 
Pravo na dodjelu općinskih stipendija imaju redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Velika Kladuša u trajanju od najmanje pet godina, bez prekida, računajući od datuma objave Konkursa za dodjelu stipendije, uz uslove da se prvi put upisuju kao redovni studenti određene godine studija na jednoj od državnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, da nisu korisnici druge stipendije, da nemaju status apsolventa i da ispunjavaju i druge uslove iz Odluke o stipendiranju studenata u akademskoj 2020/2021. godini.
 
U konkursu se navodi da pravo na stipendija imaju i svi izuzetno uspješni studenti (student koji je prvi put upisan na prvu godinu studija i koji je proglašen učenikom generacije u srednjoj školi ili ima prosječnu ocjenu 5,0 u završnom razredu srednje škole; student II ciklusa koji je proglašen za studenta generacije I ciklusa; student koji je u prethodnoj akademskoj godini imao prosječnu ocjenu 9,00 ili veću; student koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnim takmičenjima u znanju ili sportu u kalendarskoj godini koja prethodi akademskoj godini u kojoj se vrši dodjela stipendije); svi najteži socijalni slučajevi (student bez oba roditelja; student sa tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%; student bez roditeljskog staranja); po četiri studenta za svako deficitarno zanimanje (doktor medicine; magistar farmacije; diplomirani veterinar ili doktor veterine; diplomirani logoped i audiolog ili defektolog, master ili bachelor logopedije i audiologije ili defektologije; diplomirani inženjer, master ili bachelor geodezije; diplomirani inženjer, master ili bachelor informatike; diplomirani inženjer, master ili bachelor arhitekture i diplomirani inženjer, master ili bachelor građevine) i određeni broj studenata iz kategorije socijalni slučaj (na osnovu bodovanja slijedećih elemenata: godina studija; uspjeh u prethodnoj godini studija (školovanja); broj članova domaćinstva; invalidnost roditelja studenta (tjelesna ili radna); student bez jednog roditelja; student neutvrđenog očinstva; student rastavljenih roditelja ili student samohranog roditelja; broj studenata iz domaćinstva; broj učenika u osnovnoj i srednjoj školi i mjesečni prihod po članu domaćinstva).
 
Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci, za period od 01. oktobra 2020. godine do 31. jula 2021. godine, u mjesečnim iznosima od po 200,00 KM.
 
Prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2020/21. godini sa orginalima ili ovjerenim kopijama dokumenta, kandidati predaju u šalter sali Općine Velika Kladuša, neposredno ili putem pošte na adresu: Općina Velika Kladuša, Služba za upravu, društvenih djelatnosti i zajedničke poslove, sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiju“, Ul. Hamdije Pozderca br. 3, 77230 Velika Kladuša, a dodatne informacije kandidati mogu dobiti na telefon: 037-770-030 lokal 231 ili e-mailom [email protected]
 
Konkurs ostaje otvoren do 15. juna 2021. godine, a za više detalja pogledati Konkurs Općine Velika Kladuša za dodjelu studentskih stipendija za ak. 2020/21. godinu.

KONKURSI

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs za dodjelu stipendija kompanije Klika za 2021/22. školsku godinu

Rok za prijavu: 30.09.2021. // Konkurs je otvoren još 10 dana.

Konkurs Vlade Republike Češke za dodjelu stipendija za akademsku 2022/23. godinu